พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ ณ. 24 / 9 / 2566  เวลา : 7:30:57 AM
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
Website : www.pantae.go.th
ขนาดพื้นที่เก็บ : 4.79 GB.
สร้างเมื่อ : 4/4/2564 16:44:29
เข้าถึงล่าสุด วันที่ : 27/6/2566 0:34:05
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 27/6/2566 0:34:05