ภาพกิจกรรม
พิธีกวนข้าวยาคู งานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 7 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส
422
10 เมษายน 2567