ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

30

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ในระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 67 - 10 มิ.ย. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567 ในระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 67 - 10 มิ.ย. 67

28

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

398

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน พ.ศ.2567) วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 - 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน พ.ศ.2567) วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 - 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

267

4 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดการแข่งกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด “ทองปันแตเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567

โครงการจัดการแข่งกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด “ทองปันแตเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567

583

7 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดกิจกรรม Moi Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ดำเนินการโครงการธนาคารขยะชุมชน ตำบลปันแต โดยมีกิจกรรมรับซื้อ และรับบริจาคขยะรีไซเคิล รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดกิจกรรม Moi Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ดำเนินการโครงการธนาคารขยะชุมชน ตำบลปันแต โดยมีกิจกรรมรับซื้อ และรับบริจาคขยะรีไซเคิล รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ

401

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 28 -29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนาโยง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 -29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนาโยง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

400

11 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีกวนข้าวยาคู งานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 7 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส

พิธีกวนข้าวยาคู งานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 7 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส

422

10 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประกวดปรุงอาหารพื้นบ้าน (แกงกะทิไก่บ้านกับหยวก) งานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 7 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส
ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 10
รองชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 7
ลำดับที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 3

ประกวดปรุงอาหารพื้นบ้าน (แกงกะทิไก่บ้านกับหยวก) งานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 7 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 10 รองชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 7 ลำดับที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 3

409

10 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
7 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. ณ วัดสุนทราวาส ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เปิดงาน วาระครบ 200 ปี รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระอุดมปิฎก โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปันแต กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลปันแต ชมรมอุบาสกอุบาสิกา คณะครู นักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยายน โรงเรียนวัดสุนทราวาส ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ด้วย

7 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. ณ วัดสุนทราวาส ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เปิดงาน วาระครบ 200 ปี รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระอุดมปิฎก โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปันแต กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลปันแต ชมรมอุบาสกอุบาสิกา คณะครู นักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยายน โรงเรียนวัดสุนทราวาส ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ด้วย

410

10 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สาธิตการทำขนมพื้นบ้านจากกลุ่มแม่บ้าน 5 กลุ่ม 
- กลุ่มขนมบัวลอย
- กลุ่มขนมเดือนสิบ
- กลุ่มขนมพิมพ์
- กลุ่มขนมสาคู
- กลุ่มขนมโค
งานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 7 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส

สาธิตการทำขนมพื้นบ้านจากกลุ่มแม่บ้าน 5 กลุ่ม - กลุ่มขนมบัวลอย - กลุ่มขนมเดือนสิบ - กลุ่มขนมพิมพ์ - กลุ่มขนมสาคู - กลุ่มขนมโค งานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 7 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส

399

10 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
มอบเกียรติบัตรเชิดชูคนดีศรีปันแต ประจำปี 2567 งานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 8 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส
- นายถาวร ยอดกลิ่น บุคคลดีเด่น สาขา ผู้นำ  
- นายอภิชาติ พูลเอียด บุคคลดีเด่น สาขา เกษตรกร 
- นายบุญยืน หนูช่วย บุคคลดีเด่น สาขา ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
- นายยก ช่วยอินทร์ บุคคลดีเด่น สาขา ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา
- นายประนอม ชูหนู บุคคลดีเด่น สาขา จิตอาสา
- นายศรุต ทองสง บุคคลดีเด่น สาขา เยาวชน
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลปันแต กลุ่มอาชีพดีเด่น
- นางปลื้ม คงเพชร บุคคลดีเด่น สาขา ปรุงอาหารพื้นบ้าน

มอบเกียรติบัตรเชิดชูคนดีศรีปันแต ประจำปี 2567 งานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 8 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส - นายถาวร ยอดกลิ่น บุคคลดีเด่น สาขา ผู้นำ - นายอภิชาติ พูลเอียด บุคคลดีเด่น สาขา เกษตรกร - นายบุญยืน หนูช่วย บุคคลดีเด่น สาขา ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน - นายยก ช่วยอินทร์ บุคคลดีเด่น สาขา ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา - นายประนอม ชูหนู บุคคลดีเด่น สาขา จิตอาสา - นายศรุต ทองสง บุคคลดีเด่น สาขา เยาวชน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลปันแต กลุ่มอาชีพดีเด่น - นางปลื้ม คงเพชร บุคคลดีเด่น สาขา ปรุงอาหารพื้นบ้าน

413

10 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สวดคำฉันท์อุดมปิฎกานุสติ นมัสการพระอุดมปิฎก ในงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 8 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สวดคำฉันท์อุดมปิฎกานุสติ นมัสการพระอุดมปิฎก ในงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 8 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

370

10 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดประชุมเพื่อหารือประเด็นการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต โดยเชิญสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชนของทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม โดยทีประชุมมีมติให้การจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 เมษายน 2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดประชุมเพื่อหารือประเด็นการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต โดยเชิญสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชนของทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม โดยทีประชุมมีมติให้การจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 เมษายน 2567

409

2 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ วัดสุนทราวาส

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ วัดสุนทราวาส

494

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต มอบหมายให้นายประเสริฐ หนูมาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต และนายอัคเดช ฉีดเกตุ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 14 ราย เพื่อนำข้อมูลและหลักฐานนำเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต มอบหมายให้นายประเสริฐ หนูมาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต และนายอัคเดช ฉีดเกตุ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 14 ราย เพื่อนำข้อมูลและหลักฐานนำเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

1529

5 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

1439

4 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดควนปันตาราม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิก อบต.ปันแต พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง โดยมีกิจกรรมบรรยาย เรื่องหลักการใช้คุณธรรมแนวทางการปฏิบัติงาน และกิจกรรมพัฒนาวัด ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของ อบต.ปันแต ได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การบริการที่เป็นคุณธรรม และปลูกจิตสำนึกการเสียสละและจิตอาสา
   เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นพึ่งปฎิบัติงานเพื่อรักษาจริยธรรม ก. จริยธรรมหลัก (2) ซือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองครองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี (4) คิดถึงประโ่ยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดควนปันตาราม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิก อบต.ปันแต พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง โดยมีกิจกรรมบรรยาย เรื่องหลักการใช้คุณธรรมแนวทางการปฏิบัติงาน และกิจกรรมพัฒนาวัด ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของ อบต.ปันแต ได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การบริการที่เป็นคุณธรรม และปลูกจิตสำนึกการเสียสละและจิตอาสา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นพึ่งปฎิบัติงานเพื่อรักษาจริยธรรม ก. จริยธรรมหลัก (2) ซือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองครองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี (4) คิดถึงประโ่ยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

1569

28 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ วิธีป้องกัน และพิษภัยของยาเสพติด ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ สัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ วิธีป้องกัน และพิษภัยของยาเสพติด ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ สัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1422

27 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดกิจกรรมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น ณ วัดควนปันตาราม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดกิจกรรมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น ณ วัดควนปันตาราม

1473

26 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...