ภาพกิจกรรม
ประกวดปรุงอาหารพื้นบ้าน (แกงกะทิไก่บ้านกับหยวก) งานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2567 วันที่ 7 เมษายน 2567 ณ วัดสุนทราวาส ชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 10 รองชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 7 ลำดับที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 3
409
10 เมษายน 2567