ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดกิจกรรม Moi Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ดำเนินการโครงการธนาคารขยะชุมชน ตำบลปันแต โดยมีกิจกรรมรับซื้อ และรับบริจาคขยะรีไซเคิล รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
401
1 พฤษภาคม 2567