คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
28 กันยายน 2561

0


สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2561

เอกสารแนบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11 กันยายน 2561

0


ผังขั้นตอนการรับเรื่องราวการทุจริต

เอกสารแนบ
คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
3 เมษายน 2561

0


คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
30 กันยายน 2559

0


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต 

เอกสารแนบ