ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ใสสะอาด 2567"
16 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปันแตใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
No Gift Policy
16 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี2566
31 มีนาคม 2566

0


ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี2566

เอกสารแนบ