การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จัดให้มีการประชุมเพื่อมอบนโยบาย การปฎิบัติหน้าที่เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
4 เมษายน 2567

0