แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอปอ - ท่อฉ้อ
1 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
10 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
14 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
28 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
30 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
30 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
9 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2563 และช่วงปิดเทอม
14 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2563 และช่วงปิดเทอม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 กุมภาพันธ์ 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
22 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
1 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
4 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
10 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
17 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
15 มีนาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ