การเงินและงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4
2 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2
4 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
31 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
3 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ได้ที่นี่
งบแสดงฐานการเงิน ปี 2557
16 ตุลาคม 2557

0


 

งบแสดงฐานการเงิน ปี 2557 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค. 56-30 ก.ย.5
9 ตุลาคม 2557

0


 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค. 56-30 ก.ย.5 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2557
9 ตุลาคม 2557

0


 

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2557 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
9 ตุลาคม 2557

0


 

รายงานผลการดำเนินการรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
ปะหน้า รายงานรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
9 ตุลาคม 2557

0


 

ปะหน้า รายงานรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
9 ตุลาคม 2557

0


มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ