แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนป้องการการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. พ.ศ.2566-2570
9 กันยายน 2565

0


ประกาศใช้แผนป้องการการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. พ.ศ.2566-2570

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. พ.ศ.2566
9 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
18 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน)
18 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
24 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
8 กุมภาพันธ์ 2564

0


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินงานแผนการป้องกันและการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
30 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินงานแผนการป้องกันและการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
2 กรกฎาคม 2563

0


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แรกของปี พ.ศ.2563
30 มิถุนายน 2563

0


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แรกของปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
19 มีนาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ