การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
30 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
27 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 ได้ที่นี่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
29 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
1 กรกฎาคม 2563

0


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
21 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
19 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ