หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสรรหาและวินัย
30 มีนาคม 2566

0


หลักเกณฑ์การสรรหาและวินัย

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์ประโยชน์ตอบแทนอื่น
30 มีนาคม 2566

0


หลักเกณฑ์ประโยชน์ตอบแทนอื่น

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก
30 มีนาคม 2566

0


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนการลงโทษ
30 มีนาคม 2566

0


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนการลงโทษ

เอกสารแนบ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
5 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลังใจ
13 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
6 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
4 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร
1 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ