รายงานทางการคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
2 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
15 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
1 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
3 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบการเงิน เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบการเงิน เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
6 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
5 กรกฎาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
7 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
8 เมษายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำไตรมาสที่ 1
4 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำไตรมาสที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2561
5 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงประมาณ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำไตรมาสที่ 4
5 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำไตรมาสที่ 4 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำไตรมาสที่ 3
3 กรกฎาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำไตรมาสที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำไตรมาสที่ 2
17 เมษายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำไตรมาสที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำไตรมาสที่ 1
11 มกราคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำไตรมาสที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงประมาณ 2560
16 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงประมาณ 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 2559
17 ตุลาคม 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงประมาณ 2559
12 ตุลาคม 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงประมาณ 2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ