รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปี 2566
1 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ