ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องจากสถานการณ์แอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค ม.11
20 พฤษภาคม 2567

56