ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องจากสถานการณ์แอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10
20 พฤษภาคม 2567

56