กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน
1 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
23 พฤศจิกายน 2566

0


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต
22 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ได้ที่นี่
ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
1 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชุม กก.กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ครั้งที่5/65
30 มิถุนายน 2565

0


ประชุม กก.กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ครั้งที่5/65

ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
28 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่
2 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ได้ที่นี่

รายงายผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ประจำปี 2564
12 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงายผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการเงิน ประจำปี 2564
15 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการเงิน ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนสุขภาพ ประจำปี 2564
15 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนสุขภาพ ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่1/2563
22 ธันวาคม 2563

0


จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2563

รายงายผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ประจำปี 2563
6 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงายผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
25 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงายผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ประจำปี 2562
18 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงายผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการเงิน ประจำปี 2563
18 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการเงิน ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปี 2561
19 ธันวาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปี 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัตโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2561
1 พฤษภาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัตโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2561 ได้ที่นี่

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง (LTC)
10 พฤศจิกายน 2560

0


การประชุมของอนุกรรมการสับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  เพื่ออนุมัติ  Care  Plan  

แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2560
20 กุมภาพันธ์ 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ